KOMIXXX 2011 – Ján Lastomírsky a Jiří Staněk, kavárna Spolek, 20. 6. – 15. 8. 2011