KOMIXXX 2012 – AKM: Vasil Artamovov/Alexej Klyuykov/Václav Magid, Tesco podchod, 14. 5. 2012

AKM: Vasil Artamovov/Alexej Klyuykov/Václav Magid
Skupina umělců z Prahy, konvertujících od malířské tvorby, jenž vystudovali na pražské AVU, ke konceptuálnímu projevu. Oblíbeným tématem je věčná socialistická avantgarda, imaginárně prolinkovaná se symptomy současnosti (ale i naopak). Vasil a Alexej jsou držitelé Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2011.

Tesco podchod
Brněnská notoricky známá myší díra, ústící u Tesca a propojující centrum města s autobusovým nádražím. Velmi neoblíbený prostor, odkud lidé prchají za nákupem, na autobus a nebo před typickou místní hudební produkcí.