Předvánoční dílna: Mezi dekorací a dezertem 11. 12. 2016 Panksy

Integrační multikulturní aktivita v rámci projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2“